„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
1. Базова нормативно-правова документація.

Закон "Про освіту", затверджений 05.09.2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон "Про дошкільну освіту", (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259), зі змінами та доповеннями.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/

Конституція України.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Конвенція про права дитини.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

2.Установчі документи.

Положення про дошкільний навчальний заклад затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п

Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).

http://uazakon.com/documents/date_7m/pg_iuwrol.htm

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10

3.Атестація.

Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0678-01

Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

4.Діловодство

Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. №32

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0378-98

5. Кадрове забезпечення

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п

6.Медичне обслуговування

Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016 р. №234

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

 Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826

http://zakon.rada.gov.ua/go/826-2002-п

7.Методичний кабінет

Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (№1070 від 09.11.2010)

http://zakon.pedrada.com.ua/regulations/1521/8456/10575/469072/

8.Обладнання

Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509.

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-tipovogo-pereliku-obovjazkovogo-obladnann-doc126699.html

9.Харчування

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06

Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142-16

Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п

Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz