„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
ПРАВИЛА УТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ПРАВИЛА УТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ у дошкільному навчальному закладi (ясла-садок) комбінованого типу № 90 «Весняночка» Черкаської міської ради
Дані Правила розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних комунальних та інтернатних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.11.2002р. №667), статуту ДНЗ, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів, рішень місцевих органів влади.
Правила є обов'язковими до виконання батьками дітей та особами, що їх замінюють і працівниками дошкільного навчального закладу.
Батьки дітей або особи, які їх замінюють та працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за порушення даних Правил згідно з чинним законодавством.
I. Батьки дітей або особи, що їх замінюють, повинні знати, що:
1.1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.
1.2. Не зараховуються до дошкільного закладу зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору, розумово відсталі, з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.
1.3. Для зарахування дитини у дошкільний заклад батькам або особам, які їх замінюють, необхідно пред’явити:
- заяву;
- свідоцтво про народження дитини;
- медичну довідку про стан здоров’я дитини;
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
1.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп у дошкільному закладі здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).
1.5. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період ( 75 днів ).
1.6. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу завідувач може здійснювати в таких випадках:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
1.7. Не менше як за 10 календарних днів завідувач дошкільним закладом зобов’язаний повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини.
1.8. Дошкільний заклад працює 5 днів в тиждень з 8.00 до 18.00 години. Вихідними днями є субота, неділя і загальнодержавні святкові дні.
1.9. Батьки зобов’язані знати, що своєчасний прихід і забирання дитини - необхідна умова правильної реалізації виховно-освітнього процесу. Про неможливість приходу дитини в дошкільний заклад по хворобі або іншій поважній причині необхідно обов'язково повідомити в дошкільний заклад. Дитина, не відвідуючи дошкільний заклад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря; при поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я дитини і контакти за останній 21 день; після відсутності в літній період - довідка про контакти, обстеженні на гельмінти. Необхідно наперед повідомляти про день приходу дитини в дошкільний заклад після тривалої відсутності.
1.10. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу дітей :
- охайний вигляд, застебнутий на всі ґудзики одяг і взуття;
- умите обличчя;
- чисті ніс, руки, підстрижені нігті;
- підстрижене (у хлопчиків) і ретельне розчесане (у дівчаток) волосся;
- відсутність нальоту на зубах;
- чиста нижня білизна;
- охайні статеві органи і чистий анус;
- наявність достатньої кількості носових хусток.
Перш ніж вести дитину в дошкільний заклад, перевірте, чи відповідає її костюм порі року і температурі повітря. Прослідіть, щоб одяг дитини не був дуже великим і не сковував її рухів. В правильно підібраному одязі дитина вільно рухається і менше стомлюється. Зав'язки і застібки повинні бути розташовані так, щоб дитина могла самостійно себе обслужити. Взуття повинне бути легким, теплим, точно відповідати нозі дитини, легко зніматися і взуватися. Носова хустка необхідна дитині як в приміщенні, так і на прогулянці. Зробіть на одязі зручні кишені для його зберігання.
Щоб уникнути випадків травматизму, батькам необхідно перевірити вміст кишень в одязі дитини на наявність небезпечних предметів.
1.11. Категорично забороняється приносити в дошкільний заклад гострі, ріжучі, скляні предмети (ножиці, ножі, шпильки, цвяхи, дзеркала, скляні флакони), а також дрібні предмети (намистини, ґудзики і т.п.), таблетки.
1.12. Забороняється одягати дитині будь-які прикраси (в тому числі і дорогоцінні), так як це може зашкодити стану здоров’я Вашої дитини.
1.13. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність за збереження речей дитини (предмети одягу, взуття). 1.14. Комплектування груп у дошкільному закладі передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, а саме :
- групи для дітей ясельного віку (від 1,5 до 3-х років) – до15 осіб;
- групи загального розвитку для дітей від 3-х до 6 (7) років – до 20 осіб;
- групи різновікові (змішані) для дітей загального розвитку від 3-х до 6 років – до15 осіб;
1.15. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).
1.16. В літньо-оздоровчий період допускається зведення груп (в зв’язку із зменшенням контингенту дітей).
1.17. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.
II. Дошкільний навчальний заклад зобов'язується:
2.1. Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.
2.2. Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.
2.3. Забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.
2.4. Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.
2.5. Формувати у дітей бережне ставлення до особистих речей.
2.6. Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку. 2.7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють.
2.8. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.
2.9. За бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.
III. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:
- охорону життя, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини;
- її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток;
- розвиток творчих здібностей та інтересів;
-здійснення індивідуального підходу до дитини, враховуючи особливості її розвитку;
-захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров'ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насилля;
- медичне обслуговування дітей на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або лікарями Черкаської міської дитячої лікарні
- проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,
- проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;
- надання невідкладної медичної допомоги на госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;
- організацію 3-х разового харчування відповідно встановлених натуральних норм та у межах відповідних бюджетних призначень.
IV. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:
4.1Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.
4.2.Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу.
4.3.Звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей. 4.4.Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
4.5.Брати участь в поліпшенні покращенні організації навчально-виховного процесу.
4.6.Заслуховувати звіти завідуючої дошкільним закладом і педагогів про роботу з дітьми в групі.
4.7.Вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного навчального закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу згідно чинного законодавства.
4.8.Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.
V. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
5.1.Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.
5.2.Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля.
5.3.Забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми.
5.4.Поважати гідність дитини.
5.5.Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад вчасно, чистою, охайною.
5.6.Суворо дотримуватися режиму перебування дитини в ДНЗ та чергування режимних моментів в групі.
5.7.Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, культуру поведінки, відповідальність за стан своїх речей, а у старшому віці відповідальність за збереження своїх речей.
5.8.З метою охорони життя і здоров'я дітей не давати з собою в дошкільний навчальний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети.
5.9.Особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з дошкільного навчального закладу у вихователя не пізніше 18:00 год.,не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.
5.10.Приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам в стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не віддавати.
5.11.Не палити на території дошкільного навчального закладу.
5.12.Не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;
5.13.Попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного навчального закладу та батьками або особами, які їх замінюють.
5.14.Щомісяця, не пізніше 10-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі. 5.15.Інформувати дошкільний заклад про відсутність дитини, її хворобу;
5.16.Попереджати дошкільний заклад на передодні приходу дитини в групу після відсутності 3-х днів з представленням довідки від дільничного педіатра про стан здоров’я дитини.
5.17.Взаємодіяти з дошкільним закладом по всім напрямках виховання і навчання дитини;
5.18.Регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.
5.19.Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно- розвиваючого середовища , проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи. 5.20.Берегти майно дошкільного закладу як в приміщенні, так і на території закладу; оберігати зелені насадження, квітники.

Чи звільняється одинока мати від плати за харчування дитини в дошкільному закладі?

ПРОБЛЕМА

Маю статус одинокої матері. Чи маю я право на звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах регламентується статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та прийнятим на виконання цієї постанови Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

З одиноких матерів плата не справляється за утримання дітей в інтернатних навчальних закладах згідно з пунктом 3.4 Порядку.

Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для одиноких матерів не передбачено.

Зазначеними вище документами визначено, що від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах звільняються, зокрема, батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України про державний бюджет для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному закладі здійснюється після подання довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.


Звільнення малозабезпеченої сім’ї від плати за харчування дитини

ПРОБЛЕМА

Батьки дитини надали 13 січня цього року необхідні довідки для одержання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Із якого числа звільняти їх від плати за харчування дитини?


РІШЕННЯ

Питання щодо плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах регламентовані статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

Довідка про одержання соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ є підставою для звільнення батьків від плати за утримання дитини в інтернатному навчальному закладі, а не в дошкільному. Це визначено пунктом 3.3 Порядку.

Абзацом четвертим пункту першого Постанови № 1243 та пунктом 2.4 Порядку визначено, що від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Згідно з пунктом 2.5 Порядку звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів, таких як:

· довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів;

· довідка про склад сім’ї, видана житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

Звільнення від плати за харчування у 2014 році відбувалося за умови, що середній дохід на одного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 396,90 грн., у 2015 році — 410 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюють відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 (далі — Методика).

Згідно з пунктом 5.3 Методики до сукупного доходу сімей входить, зокрема, і допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства). Тобто під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховують і розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Поради батькам вихованців під час карантину!

Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz