„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
Звіт завідувача

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу № 90 "Весняночка"

Байко Ніни Федорівни про статутну діяльність

за 2018-2019 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) комбінованого типу №90 "Весняночка" здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України , законів України "Про освіту" , "Про дошкільну освіту", Положення України "Про дошкільний заклад" від 12.03.2003 р. № 305 та власного статуту. Дошкільний заклад збудований у 1988 році за типовим проектом 212-2-106. Знаходиться по вул. Припортовій, 12, індекс 18021.

Дошкільний навчальний заклад № 90 розрахований на 235 дітей, укомплектований 13 групами, 320 дітьми. На даний час в закладі працюють 3 групи ясельного віку, 10 груп садового віку,згідно спискового складу – 320 осіб. Кількість відвідувань однією дитиною 152 дні, відсоток відвідувань зріс з 66 % взимку до 78 % на даний час.

Аналіз захворюваності показав, що за 2016 -2017н.р. кількість випадків захворювання на одну дитину становило: ясла – 7,4 дні, сад –4,5 дні, комбінат – 5,2 дні. Найбільше діти хворіли на: ОРВІ - 237 випадків, вітряну віспу - 28 випадків, отит - 6 випадків, бронхіт - 5 випадків, ангіна – 1 випадок, ГЕК- 4 випадки ( травень відсутній). Захворюваність дітей за 2017-2018 н.р.в дітоднях на 1 дитину становив – 5,37:

ясла- 7,58, сад- 4, 57.

 • Найчастіше діти хвроріли на гострі респіраторні захворювання; всього було випадків – 262;

ясла – 98, сад – 164.

 • Всього пропущено днів – 1330;

ясла – 500, сад – 830.

Також мали місце і інші захворювання:

 • ГЕК – 5 випадків – пропущено 32 днів;
 • Вітряна віспа – 12 випадків- пропущено 103 днів;
 • Отит – 12 випадків – пропущено 69 днів;
 • Ангіна – 2 випадка– пропущено 17 днів;
 • Бронхіт – 10 випадків – пропущено 74 днів.

Скарлатина – 2 випадки- пропущено 19 днів.

Зусилля педагогічного колективу спрямовувалися на збереження здоров’я дітей, забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі дошкільнят.

Медичними працівниками систематично проводиться аналіз захворюваності: щомісячно, щоквартально, в кінці року. Ведеться контроль за проведенням загартовуючих процедур, ранковим прийомом дітей. Згідно нормативних термінів проводяться антропометричні виміри: зріст, вага, обстежувалися діти лабораторно (аналіз крові, сечі, шкребок). Діти, які були відсутні під час обстежень, направлялися в поліклініку. Згідно календаря щеплень проводилися щеплення згідно віку дітей. Систематично проводився поглиблений огляд дітей лікарем-педіатром. Підготовлені шкільні картки випускників.

Медичний огляд працівників проводиться вчасно згідно нормативних термінів.

Особлива увага приділялася забезпеченню організації харчування дітей. Харчування дітей здійснювалося відповідно санітарно-гігієнічних вимог та "Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я 14.04.2006р. № 298/227.Вартість харчування на одну дитину становить: ясла – 16,82 грн, сад – 25,62 грн; на час літнього оздоровлення дітей вартість зростає на 10%.

Затверджено весняне єдине меню. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів дієтсестра веде журнал обліку виконання норм харчування, на підставі даних цього журналу проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. Частіше даються свіжі фрукти , овочі, соки.

Для оцінки ефективності харчування проводиться аналіз фізичного розвитку дітей, одночасно з цим враховуються і абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу, які заносяться в кожній групі, і кожен вихователь повинен знайомити батьків з даними антропометрії.

Реалізовуючи державну політику в сфері дошкільної освіти дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 90 в 2017-2018 н.р. спрямовував свої зусилля

-сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно – патріотичних почуттів;

- продовжувати реалізувати в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку ;

- продовжувати роботу по активізації захисних сил, розвитку оздоровчих можливостей дитячого організму.

Навчально-виховна робота проводиться відповідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», яка спрямована на особистісний розвиток дитини. На першому плані стоїть фізичний розвиток дитини, емоційно-ціннісний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний розвиток. В садку особлива увага зверталася на створення належних умов для забезпечення ситуації успіху, в основі якого лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік та з метою визначення рівня розвитку компонентів шкільної готовності майбутніх першокласників до навчання в школі була проведена діагностика дітей старших груп практичним психологом Дугаренко К.П. Всього продіагностовано 81 дитина.Отримано такі результати:

Група №10. Із 27 дітей – 11 мають високий рівень готовності до школи, 15 – середній, 1 – низький.

Група №9. Із 28 дітей – 12 мають високий рівень готовності до школи, 16 – середній.

Група №11. Із 25 дітей – 10 мають високий рівень готовності до школи, 15 – середній.

Всього: високий рівень готовності до школи мають 33 дитини- 42%, середній – 46 дитини, 57 %, 1 дитина – 1% – низький. Низький рівень має Кулик Михайло група №10.

У 2017 – 2018 навчальному році підготовлено до школи 81 дитина. Аналіз результатів психологічного обстеження дітей 6-го року життя показав, що наші випускники підготовлені до навчання в школі. Діти мають адекватну самооцінку на рефлексивному рівні (82 %), у них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання (зовнішня – 96%, внутрішня – 60% від кількості обстежених). В інтелектуальній сфері : шкільно-зрілих – 65%, середньо-зрілих – 24%, тобто дітей фактично підготовлених до навчання в школі - 89%. В емоційно-вольовій сфері вихованці показали такі результати : високий рівень - 88 %, середній рівень - 12 %. Завдання з логіки виконують 86 % дітей. Практичний психолог Катерина Петрівна здійснювала діагностування на початку та в кінці навчального року, протягом навчального року проводилась необхідна корекційна робота з дітьми, консультації для батьків «Вплив батьківського відношення на психічний розвиток дитини»,

« Гіперактивність», «Неслухняність».

Узагальнені результати діагностичного обстеження дітей на визначення рівня знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» засвідчив: 65% дітей засвоїли програму, 35% - частково засвоїли.

Проведена діагностика дітей ясельного віку – 74 особи. Із них за рівнем нервово- психічного розвитку отримано такі результати:

І група – 47 особи, 63%

І група ІІ ступінь – 17 осіб, 24%

І група ІІІ ступінь – 1 особи, 1%

ІІ група - 6 осіб, 8%

ІІ група І ступінь – 2 особи, 3%

ІІІ група – 1 особа,1%.

Висновок : нервово – психічний розвиток дітей в межах норми. В групі №3 Ханенко Вова має затримку розвитку на 3 епікризних строки.

Для реалізації пріоритетного завдання по формуванню у дітей цінностей здорового способу життя були сплановані та проводились такі форми методичної роботи - тематичні заняття «Любимо рухатись», спортивні розваги: «Козацькі забави», «День здоров'я», «Чарівна краплина» (розваги в басейні), консультації: «Організація рухової діяльності на протязі дня»; «Використання народних рухливих ігор в роботі з дітьми», Сталий розвиток дитини. Поповнили куточки для батьків рекомендаціями на тему «Здоровий спосіб життя». Створені куточки здоров'я у всіх групах. Систематично проводяться заняття по фізичному вихованню, пішохідні переходи, рухливі ігри. Вихователі систематично планують і проводять фізкультурні заняття на прогулянці. Постійно проводилися загартовуючі процедури, витримувався руховий та повітряний режими, проводилися пішохідні переходи, рухливі ігри, фізкультурні хвилинки під час занять, гігієнічна гімнастика після денного сну, спортивні свята, розваги. Розроблені заходи по загартовуванню дітей в осінньо-зимовий і літній періоди, вівся контроль по їх виконанню. Взяті на диспансерний облік діти, які часто хворіють. Виконувалися дані рекомендації лікарем на попередження і профілактику захворюваності. Медичний огляд для працівників дошкільного закладу проводився вчасно згідно нормативних термінів.

Систематично працював басейн. Із задоволенням відвідували діти заняття в басейні, які проводяться в ігровій формі і поетапно, розваги, змагання на воді.

Цікавим було засідання школи молодого методиста міста «Організація фізкультурно- оздоровчої роботи в дошкільному закладі», де показані різноманітні здоровязберігаючі та здоровяформуючі технології з дітьми: ігровий стретчинг, елементи йоги ,гімнастика за системою хатха-йога, дихальна гімнастика за методикою Стрельникової, мудри.

З задоволенням педагоги переглянули інтегроване заняття « Шукаємо казку», яке підготувала і провела вихователь групи № 3 Лукіянчук Н.Ю., де використала елементи пісочної терапії.

 • Педагоги дошкільного закладу приймали активну участь у виставці педтехнологій міста. Так, в 2018 році у ХХV –й виставці педтехнологій « Зернини досвіду – 2018» приймали участь вихователі: Прищепа Н.О. з роботою « Кумедні фізкультуринки для дітей раннього віку», Галяс Н.В. з роботою «Формування основ екологічної свідомості дітей дошкільного віку під час ознайомлення їх з лікарськими рослинами».

В обласному семінарі – тренінгу « Використання сучасних освітніх мультимедійних продуктів « Зелений пакет» та « Крок за кроком» у контексті реалізації ідей сталого розвитку в Україні» взяла участь вихователь Ятчук Л.А.

Уже стало традицією, що вихованці нашого закладу виборюють призові місця в міському шашковому турнірі серед дошкільників. У 2018 році в змаганнях у регіональний турі: Струков Гліб зайняв ІI місце, Сторчова Софія - II місце.

В квітні був проведений «Тиждень безпеки дитини», комплексне об'єктове тренування за участі представників МЧС, зустрічі зі Світлофором, тематичні заняття «Сам вдома», «Добро і зло», «Увага – небезпека», «Юні пожежники», «Під променями сонця», «Вода – друг і ворог». Обігрувались ситуації: «Дзвінок у двері», «Зустріч на подвір'ї», «Зустріч із собакою» та інші.Як підсумок, було проведено розвагу «Острівок безпеки». Систематично велась робота по формуванню у дітей особистої безпеки: попередження дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, безпеки в побуті. Проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей, спрямований на виявлення та закріплення у дітей навичок дій в екстремальних ситуаціях різного походження, поповнення знань батьків, про створення безпечного середовища для діяльності дітей, забезпечення їх життєдіяльності.

Музично-естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в якій усі види музичної діяльності в поєднанні їх змістового, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичного сприймання, мислення, уяви та фантазії, творчої активності, ініціативи дітей.

Слід зазначити, що найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини. Протягом навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу приймав активну участь у всіх заходах, які проводив міський методичний кабінет.

В саду працюють : 22 педагоги, які мають вищу педагогічну освіту; 6 – вищу освіту І-ІІ рівня акредитації, 7 - спеціалісти першої категорії, 3 – спеціалісти другої категорії, 1 педагог має звання "Вихователь-методист."

У дошкільному закладі кількість педагогів з вищою освітою 78%.

На протязі всього навчального року велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проводилися засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, семінари-практикуми, консультації для вихователів, тематичні тренінги, ділові ігри, відкриті покази і ін.; згідно графіку вихователь Портянко З.О. пройшла курсову перепідготовку при ЧОІПОПП. Також педагоги закладу приймали активну участь у роботі методичних об’єднань міста, де обмінювалися досвідом роботи та знайомилися з новими педагогічними технологіями.

Результатом всієї проведеної роботи є позитивні результати атестації педагогічних працівників у 2018 році:

 • вихователю Галяс Н.В. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
 • вихователю Лукіянчук Н.Ю. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
 • Вихователю – методисту Гончаровій Г.В. кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

На кінець навчального року кваліфікаційний рівень педагогічних працівників складає:

 • за кваліфікаційними категоріями:

спеціаліст I категорії – 29%

спеціаліст II категорії – 29%

спеціаліст – 25%

не атестовані - 17%

 • за педагогічними званнями:

вихователь-методист – 8%

не мають звань – 92 %

Модернізація дошкільної освіти спонукає родини вихованців долучати до процесу оновлення змісту, форм та методів освіти дітей. Саме ефективне впровадження програми « Дитина » надало можливість активніше взаємодіяти з родинами вихованців з метою створення широкого розвивального простору, розширення та поглиблення уявлень членів родин про сучасні освітні завдання. Тому педагогічний колектив закладу намагався допомогти батькам вирішити питання формування компетентності дошкільників, ознайомлення зі сферами життєдіяльності та з основними лініями розвитку, надати інформацію щодо базових якостей особистості дошкільника через організацію Днів відкритих дверей, батьківських зборів за участю спеціалісті,індивідуальних консультацій, спільних свят та розваг, виставок, конкурсів,відкритих переглядів різних видів діяльності в дошкільному закладі.

Протягом року аналізу і контролю піддавалося виконання натуральних і грошових норм. Але економічна нестабільність створила ряд нових проблем, пов'язаних з організацією харчування. Це, перш за все, неспроможність в потрібному обсязі виконати натуральні норми через відсутність належного фінансування. Посилюються ці проблеми з постійним зростанням цін на продукти харчування та продовольчу сировину. А середній показник виконання натуральних норм харчування у 2017 році (68%) є недостатнім для фізіологічних потреб дітей дошкільного віку.

Батьківська плата за харчування дітей обраховувалась у розмірі від вартості харчування дітей в день і становила:

 • для дітей віком до 3-х років – 16,82 грн;
 • для дітей віком від 3-х років – 25,62 грн.

Протягом року у дошкільному закладі харчувалось 36 дітей пільгової катерогії:

 • 7 дітей- батьки, яких служать в АТО, харчувались безкоштовно;
 • 20 дітей- з багатодітних сімей, батьки яких сплачували 50% від вартості батьківської плати за харчування дітей;
 • 3 дітей, які перемістились з зони АТО;
 • 6 дітей з малозабезпечених сімей.

Фактичні витрати за харчування дітей в днз за 2017 рік були такі:

Всього дітей за списком - 306 , ясла- 81, сад- 225.

Фактично д/днів – 34345: 12245-ясла , сад - 36158 .

Фактичні норми харчування протягом 2017 року були такі:

М’ясо – 76,5%

Олія – 96,7%

Сир кисломолочний – 72,1 %

Овочі – 68 %

Риба – 66,9%

Молоко – 58,1%

Сметана – 81,9%

Масло вершкове – 85,5%

Яйце – 69,2%

Крупи – 93,9%

Картопля – 85,9%

На протязі року проводився контроль і аналіз постачання продуктів і продовольчої сировини, їх якість, дотримання правил їх зберігання, дотримання термінів їх реалізації.

Документація з харчування велась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах.

В літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшилася на 10 % згідно з Постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Ці кошти ціленаправлено використано на включення до раціону харчування дітей свіжих фруктів, овочів, соків.

Загальний фонд дошкільного закладу за 4 місяці поточного року склав 1млн 996 тис. 411грн.З них оплата комунальних платежів - 511 110 грн, теплопостачання – 366 480 грн, водопостачання та водовідведення – 93 366грн, оплата електроенергії – 51 263 грн.

В минулому році на капітальний ремонт пральні , заміну вікон та дверей з державного бюджету виділено 1,5 млн.грн.

Адміністрація дошкільного закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. У 2017-2018 н. р. бібліотека методичного кабінету поповнилась фаховими журналами «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», « Вихователь - методист дошкільного закладу».

Також значно поповнилась навчальна база новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

В березні гостинно відкрила двері «Тарасова світлиця» - виставка українських рушників, національних костюмів, предметів побуту, малюнків дітей та їх батьків на тему: «Шевченків край».

Працівники дошкільного закладу, дошкільнята брали активну участь у конкурсах, а саме:

 • виставка годівничок для птахів
 • конкурс «Світ моїх захоплень».

З працею і творчістю музкерівників ви маєте можливість познайомитися перебуваючи на ранках і розвагах.

І звичайно, велике місце в роботі адміністрації займає тема зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу, залучення додаткових джерел.

Адміністрація ДНЗ дякує вам за допомогу та підтримку в організації навчально-виховного процесу.

В літній період плануємо провести:

- косметичний ремонт басейну,

- частковий ремонт коридорів,

- ремонт санвузлів 3 групових осередків.

Ремонти заплановані на липень місяць. Тому велике до Вас прохання , з метою убезпечення дітей від шкідливого впливу фарби, різних випаровувань та з метою економії бюджетних коштів - запланувати та дбайливо організувати відпочинок наших малюків за межами дошкільного закладу.

Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz