„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
Повідомляємо, відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 № 305 (зі змінами), прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою Листом МОЗ України від 24.04.2018 № 111-01/123 надані роз’яснення щодо використання нових медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів. Скасовано форму медичної довідки № 026/0 та введено іншу форму медичної довідки. Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам дитини віком до 6 років, достатньо надати медичну довідку від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина. У довідці зазначається прізвище, ім’я, по батькові дитини; дата народження дитини; місце проживання дитини; факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти. Разом із медичною довідкою батьками надається форма первинної облікової документації № 063/о «Картка профілактичних щеплень», яка містить усю необхідну інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкульозних проб. Відповідно до поданої батьками заяви, медичної довідки про стан здоровя дитини, форми № 063/о «Картка профілактичних щеплень», дитину буде зараховано до закладу дошкільної освіти. Щодо зарахування до закладів дошкільної освіти дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення, повідомляємо. Норма про те, що без профілактичних щеплень дітей не допускають до закладу освіти, встановлена Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (стаття 27). Вона імперативна. Для її реалізації не потрібно, щоб влада на місцях видавала будь-які додаткові рішення. З метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведені з порушенням встановлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. У листах МОН та МОЗ України від 29.09.2014 № 1/9-500 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення», № 04.01.16/28103, МОН України від 18.03.2016 за № 1/9-139 зазначено, що керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка,а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення, додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад. Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою. Також, пунктом 6 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» (зі змінами) зазначено, що питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (ЛКК). Тобто, для дітей, у яких немає обов’язкових профілактичних щеплень (незалежно від причин), батьки мають додатково надати висновок ЛКК про те, що дитина, може відвідувати заклад дошкільної освіти. Право на освіту гарантовано всім дітям, але реалізувати його, як і більшість інших конституційних прав, можна відповідно до визначеної процедури.
Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz