„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
Звіт завідувача

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу № 90 "Весняночка"

Байко Ніни Федорівни про статутну діяльність

за 2020-2021 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) комбінованого типу №90 "Весняночка" здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України , законів України "Про освіту" , "Про дошкільну освіту", Положення України "Про дошкільний заклад" від 12.03.2003 р. № 305 та власного статуту. Дошкільний заклад збудований у 1988 році за типовим проектом 212-2-106. Знаходиться по вул. Припортовій, 12, індекс 18021.

Дошкільний навчальний заклад № 90 розрахований на 235 дітей, укомплектований 13 групами, 298 дітьми. На даний час в закладі працюють 3 групи ясельного віку, 10 груп садового віку,згідно спискового складу – 298 осіб. Кількість відвідувань однією дитиною 134 дні, відсоток відвідувань зріс з 66 % взимку до 80 % на даний час.

Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками.

ДНЗ «Весняночка» працює за п’ятиденним робочим тижнем за наступним режимом роботи груп: з 8.00 до 18.00 год, чергова група – 7.30 – 18.00 год.

Аналіз захворюваності показав, що за 2020-2021н.р. кількість випадків захворювання на одну дитину становило: ясла – 5,1 дні, сад –5,5 дні, комбінат – 5,3 дні. Найбільше діти хворіли на: ОРВІ - 226 випадків, вітряну віспу - 18 випадків, отит - 2 випадки, бронхіт - 7 випадків, пневмонія – 3 випадки, ГЕК- 2 випадки. Захворюваність дітей за 2020-2021 н.р.в дітоднях на 1 дитину становив – 4,57: ясла- 7,83, сад- 3,57.

Найчастіше діти хворіли на гострі респіраторні захворювання; всього було випадків – 226;

ясла – 104, сад – 122.

Всього пропущено днів – 1362;

ясла – 548, сад – 814.

Також мали місце і інші захворювання:

ГЕК – 2 випадки – пропущено 14 днів;

Вітряна віспа – 18 випадків – пропущено 144 днів;

Отит – 2 випадки – пропущено 13 днів;

Бронхіт – 7 випадків – пропущено 46 днів;

Пневмонія – 3 випадки – пропущено 74 дні.

Зусилля педагогічного колективу спрямовувалися на збереження здоров’я дітей, забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі дошкільнят.

Медичними працівниками систематично проводиться аналіз захворюваності: щомісячно, щоквартально, в кінці року. Ведеться контроль за проведенням загартовуючих процедур, ранковим прийомом дітей, дотриманням протиепідемічних вимог. Згідно нормативних термінів проводяться антропометричні виміри: зріст, вага.

Медичний огляд працівників проводиться вчасно згідно нормативних термінів.

Особлива увага приділялася забезпеченню організації харчування дітей. Харчування дітей здійснювалося відповідно санітарно-гігієнічних вимог та "Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я 14.04.2006р. № 298/227. Вартість харчування на одну дитину становить: ясла – 22,29 грн, сад – 33,95 грн; на час літнього оздоровлення дітей вартість зростає на 10%.

Затверджено літнє єдине меню. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів дієтсестра веде журнал обліку виконання норм харчування, на підставі даних цього журналу проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. Частіше даються свіжі фрукти , овочі, соки.

Для оцінки ефективності харчування проводиться аналіз фізичного розвитку дітей, одночасно з цим враховуються і абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу, які заносяться в кожній групі, і кожен вихователь повинен знайомити батьків з даними антропометрії.

Реалізовуючи державну політику в сфері дошкільної освіти дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 90 в 2020-2021 н.р. спрямовував свої зусилля на:

формованння свідомого ставлення дітей до власного здоров’я, як найвищої цінності, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;

модернізацію матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

активну участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ДНЗ;

формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;

підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

Навчально-виховна робота проводиться відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», яка спрямована на особистісний розвиток дитини. На першому плані стоїть фізичний розвиток дитини, емоційно-ціннісний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний розвиток. В садку особлива увага зверталася на створення належних умов для забезпечення ситуації успіху, в основі якого лежить особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік та з метою визначення рівня розвитку компонентів шкільної готовності майбутніх першокласників до навчання в школі, була проведена діагностика дітей старших груп практичним психологом Чабанюк С.Є. Всього продіагностовано 75 дітей. Отримано такі результати:

Фізіологічна готовність – 98%

Інтелектуальна готовність – 85%

Емоційно-вольова готовність – 63%

Мотиваційна готовність – 100%

Соціальна готовність – 95%

Практичний психолог Світлана Євгенівна здійснювала діагностування на початку та в кінці навчального року, протягом навчального року проводилась необхідна корекційна робота з дітьми, консультації для батьків «Вплив батьківського відношення на психічний розвиток дитини», «Гіперактивність», «Неслухняність».

Узагальнені результати діагностичного обстеження дітей на визначення рівня знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» засвідчив: 56% дітей засвоїли програму на високому рівні, 40% - на середньому рівні, 4% - низький рівень.

Впродовж року проводилася робота психологом з вивчення характеру адаптації дітей до умов ДНЗ. Вивчалися спілкування дитини з дорослими, з однолітками, розвиток у дитини навичок самостійності та основ ігрової діяльності. В процесі досліджень отримано наступні результати: високий рівень адаптації – 55%, середній рівень – 56%, низький рівень – 9%.

Для реалізації пріоритетного завдання по формуванню у дітей цінностей здорового способу життя були сплановані та проводились такі форми методичної роботи - тематичні заняття «Сильні та здорові будемо зростати», спортивні розваги: «Козацькі забави», «День здоров'я», «Ми веселі діти – дуже раді літу!», консультації: «Організація рухової діяльності на протязі дня»; «Використання народних рухливих ігор в роботі з дітьми», Сталий розвиток дитини. Поповнили куточки для батьків рекомендаціями на тему «Здоровий спосіб життя». Створені куточки здоров'я у всіх групах. Систематично проводяться заняття по фізичному вихованню, пішохідні переходи, рухливі ігри. Вихователі систематично планують і проводять фізкультурні заняття на прогулянці. Постійно проводилися загартовуючі процедури, витримувався руховий та повітряний режими, проводилися пішохідні переходи, рухливі ігри, фізкультурні хвилинки під час занять, гігієнічна гімнастика після денного сну, спортивні свята, розваги. Розроблені заходи по загартовуванню дітей в осінньо-зимовий і літній періоди, вівся контроль по їх виконанню.

Цікавим було методичне об’єднання вихователів дітей раннього віку в онлайн режимі   «Самостійним будь, про друзів не забудь» , де було розкрито тему самостійності дітей раннього віку в режимних моментах та під час гри.

З задоволенням педагоги переглянули інтегроване заняття « Будь природі другом», яке підготувала і провела вихователь групи №4 Попова В.О., метою якого було формування в дітей екологічної свідомості та мислення.

В квітні був проведений «Тиждень безпеки дитини», комплексне об'єктове тренування, зустрічі зі Світлофором, тематичні заняття «Сам вдома», «Добро і зло», «Увага – небезпека», «Юні пожежники», «Під променями сонця», «Вода – друг і ворог». Обігрувались ситуації: «Дзвінок у двері», «Зустріч на подвір'ї», «Зустріч із собакою» та інші. Як підсумок, було проведено розвагу «Острівок безпеки». Систематично велась робота по формуванню у дітей особистої безпеки: попередження дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, безпеки в побуті. Проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей, спрямований на виявлення та закріплення у дітей навичок дій в екстремальних ситуаціях різного походження, поповнення знань батьків, про створення безпечного середовища для діяльності дітей, забезпечення їх життєдіяльності.

Музично-естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в якій усі види музичної діяльності в поєднанні їх змістового, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичного сприймання, мислення, уяви та фантазії, творчої активності, ініціативи дітей.

Слід зазначити, що найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини. Протягом навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу приймав активну участь у всіх заходах, які проводив міський методичний кабінет.

З метою створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку в дошкільному закладі оснащені та діють музична та спортивна зали, медичний кабінет, методичний кабінет, кабінет практичного психолога,

кабінет завідуючої з господарської частини. Згідно штатного розпису в дошкільному навчальному закладі працює 62 особи, 26 з них - педагогічні працівники, 36 - обслуговуючий та технічний персонал.

Результати аналізу їх роботи засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів.

В дошкільному закладі працюють  педагогів: 18 вихователів, вихователь-методист, 3 музичних керівника, 2 інструктори фізкультури, практичний психолог.
72% - педагогів мають повну вищу освіту,
5% - базову вищу (бакалавр),
23 % - неповну вищу освіту (молодший спеціаліст).

На протязі всього навчального року велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проводилися засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, семінари-практикуми, консультації для вихователів, тематичні тренінги, ділові ігри, відкриті покази і ін.; згідно графіку вихователі Максименко Г.І., Черняєва О.М., Моторна М.В. пройшли курсову перепідготовку при ЧОІПОПП. Також педагоги закладу приймали активну участь у роботі методичних об’єднань міста, де обмінювалися досвідом роботи та знайомилися з новими педагогічними технологіями.

Результатом всієї проведеної роботи є позитивні результати атестації педагогічних працівників у 2021 році:

Вихователю Черняєвій О.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Вихователю Максименко Г.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

На кінець навчального року кваліфікаційний рівень педагогічних працівників складає:

за кваліфікаційними категоріями:

спеціаліст вищої категорії – 4%

спеціаліст I категорії – 24%

спеціаліст II категорії – 12%

спеціаліст – 24%

не атестовані - 36%

за педагогічними званнями:

вихователь-методист – 5%

не мають звань – 95 %

Модернізація дошкільної освіти спонукає родини вихованців долучати до процесу оновлення змісту, форм та методів освіти дітей. Саме ефективне впровадження програми « Дитина » надало можливість активніше взаємодіяти з родинами вихованців з метою створення широкого розвивального простору, розширення та поглиблення уявлень членів родин про сучасні освітні завдання. Тому педагогічний колектив закладу намагався допомогти батькам вирішити питання формування компетентності дошкільників, ознайомлення зі сферами життєдіяльності та з основними лініями розвитку, надати інформацію щодо базових якостей особистості дошкільника через організацію та проведення  тематичних флешмобів, челенджів в режимі онлайн, батьківських зборів за участю спеціалістів, індивідуальних консультацій, спільних свят та розваг, виставок, конкурсів,відкритих переглядів різних видів діяльності в дошкільному закладі.

Протягом року у дошкільному закладі харчувалось  30 дітей пільгової катерогії:

11 дітей- батьки, яких служать в АТО, харчувались безкоштовно;

13 дітей- з багатодітних сімей, батьки яких сплачували 50% від вартості батьківської плати за харчування дітей;

2 дітей, які перемістились з зони АТО;

4 дітей з малозабезпечених сімей.

Всього дітей за списком - 298 , ясла- 70, сад- 228.

Фактично д/днів – 39821: 8929-ясла , сад - 30892.

Фактичні норми харчування протягом 2020 року були такі:

М’ясо – 78%

Олія – 83%

Сир кисломолочний – 87 %

Овочі – 72 %

Риба – 85%

Молоко – 71%

Сметана – 87 %

Масло вершкове – 82%

Яйце – 94%

Крупи – 86 %

     Картопля – 85%

На протязі року проводився контроль і аналіз постачання продуктів і продовольчої сировини, їх якість, дотримання правил їх зберігання, дотримання термінів їх реалізації.

Документація з харчування велась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах.

В літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшилася на 10 % згідно з Постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Ці кошти ціленаправлено використано на включення до раціону харчування дітей свіжих фруктів, овочів, соків.

Загальний фонд дошкільного закладу за 4 місяці поточного року склав 3млн 108 тис. 387 грн. З них оплата комунальних платежів - 350 387 грн, теплопостачання – 311 902 грн, водопостачання та водовідведення – 19 808 грн, оплата електроенергії – 14 577 грн.

В минулому році з державного бюджету було виділено кошти на капітальний ремонт басейну. На даний час проводяться ремонтні роботи.

Адміністрація дошкільного закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. У 2020-2021н. р. бібліотека методичного кабінету поповнилась фаховими журналами «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»,               « Вихователь - методист дошкільного закладу».

Також значно поповнилась навчальна база новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

Працівники дошкільного закладу та дошкільнята брали активну участь у V Всеукраїнській благодійній акції «Хеппі Гав для Сірка», виставці портретів в листя, декламуванні віршів до дня народження Лесі Українки, виставці «Збережемо природу», конкурсі «Великодня писанка», челенджі «Вишиванкові Черкаси».

Музичні керівники впродовж навчального року проводили музичні розваги та свята: «День капелюха», «День друзів», «Чарівниця Осінь», «Новорічна казка», «Різдвяні забави», «Радіємо сонечку і теплу».

І звичайно, велике місце в роботі адміністрації займає тема зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу, залучення додаткових джерел.

За 2020/2021н.р. було зроблено косметичний ремонт спортивної зали, коридорів ДНЗ, медичного блоку, харчового блоку, 4-х маршових сходів, щитової. Фарбування на спортивному майданчику обладнання, бордюрів  на території закладу, зовнішніх маршових сходів, центральних воріт, зовнішніх дверей на території закладу(14 шт), внутрішніх порогів, внутрішніх дверей в коридорах(22 шт). Проведена часткова заміна системи водопостачання підвального приміщення

На даний час проводиться капітальний ремонт басейну.

В групі №9 в павільйоні за кошти спонсорів було замінено підлогу та встановлено нову пісочницю. Придбали кодовий замок на вхідну хвіртку, полікарбонат моноліт (оргскло). Проведено частковий ремонт даху над басейном та методкабінетом. Фарбування ігрового обладнання на майданчиках. На групи придбано килимки термоізоль та коврики-пазли. В медичну кімнату закуплено ваги механічні та ростомір.

За бюджетні кошти було придбано обладнання на ігрові майданчики, а саме гойдалки на пружині та ігрові дитячі комплекси. Також дошкільний заклад був забезпечений миючими засобами, дезінфікуючими засобами, будівельними матеріалами для поточного ремонту приміщень закладу, господарчим інвентарем, електричними лампами.

Заплановано зробити в літній період:

Косметичний ремонт :

Спортивної зали

Коридорів ДНЗ

Медичного блоку

Харчового блоку

2-х маршових сходів

Ремонт санвузлів 3 групових осередків

Фарбування:

Обладнання спортивного майданчику

Бордюрів на території закладу

Зовнішніх маршових сходів

Центральних воріт

Зовнішніх дверей на території закладу – 14 шт

Внутрішніх дверей в коридорах – 22 шт

Заміна:

Дерев’яних дверей на центральному вході

3 внутрішніх дверних блоків

Частковий ремонт даху над методкабінетом та басейном.

Придбання:

Ламп зовнішнього освітлення

Шпалер для ремонту коридорів та медичної кімнати

Лінолеуму для коридорів

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

  Завідувач ДНЗ                                                            Н.Ф.Байко

Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz